Vått i vått I alla prima er denne teknikken mye brukt men den kan benyttes i mange sammenhenger. Det betyr bare at man legger inn ny maling på områder av bildet hvor malingen enda ikke er tørr. Siden man maler på våt maling er dette en teknikk som ikke gir harde kanter, men egner seg spesielt til myke overganger. Men effekten er litt avhengig av hvor mye malingen man påfører (og hvor fet den er). Under ser dere fem måter å bruke denne teknikken på.
Først ble underlaget påført et lag med Artisan French ultramarin som var tynnet ut litt med vann. I det første eksempelet ligger den nye malingen (Titanium white) som et eget lag (her får vi altså harde kanter likevel). Her er malingen påført tykt og kun med et lett strøk. I det andre eksempelet er også penselen fylt med mye maling, men her er penselstrøket påført med større kraft og vi får mer blanding. Eksempel 3 er likt nummer 2, men etter at malingen er påført med det første strøket, har vi fortsatt å stryke forsiktig over malingen noen ganger for å gjøre blandingen mykere. Denne fremgangsmåten er mye brukt til å gi gradvise overganger (kalles blending på engelsk). Det kan ofte være bra å tørke av penselen etter hvert strøk. I de to siste eksemplene er malingen blitt skrubbet inn på lerretet. I dette siste eksempelet har vi skrubbet mest. Dette kan gi gode effekter, men man må passe på at skrubber man flere farger for mye sammen vi man ofte ende opp med en skitten gråfarge. Generel skal man bruke så få penselstrøk som nødvendig.
< >