Fargeskjema Når man skal velge farger til et bilde kan man bruke en del holdepunkter, men ikke la dette sette grenser for din fargebruk. Bruker man litt av alle mulige farger i et bilde blir det som å ta litt av alle mulige krydder når man skal lage middag. Det holder med et utvalg. Under finner dere ut et lite utvalg av fargesammensetninger som ofte brukes i praksis:
Monokrome bilder er bilder malt med bare en farge, men hvor man endrer valøren til fargen for å skape former og dybde i bildet. Denne måten å male på er også god trening for å gjøre seg godt kjent med begrepet valør. Hvis du for eksempel vil male ett blått bilde kan du bruke de angitte valørene på figuren til høyre.
Et annet mye brukt fargeskjema er å la to komplementære farger dominere bildet. Man kan skape bilder med stor spenning ved å sette to intense komplementærfarger ved siden av hverandre. Men ved å endre valørene (og intensiteten) vil man også her kunne få bilder med roligere partier. Det er når fargene er på sitt mest intense at det blir størst spenning. Eplet på forrige side er et eksempel på denne bruken av farger. Her er eplet og bordet gul-orange mens bakgrunnen er blå-lilla. I figuren ser dere hvilke farger som kan dominere et bilde med komplementærfargene blå og orange.
Split komplementær tar også utgangspunkt i to komplementærfarger. Men hvis man har en farge man vil bruke så tar men de to nabofargene til komplemnetørfargen i stede for selve komplementærfargen. Rødt og grønt er komplementærfarger. Som vist i figuren vil man da ende opp med fargene grønt, rød-lilla og rød-orange hvis man vil bruke split komplementær fargene.
I motsetning til komplementær skjemanene kan man også lage bilder der analoge fargene dominerer. Da vil man velge gjerne 2-4 nabo farger langs fargesirkelen. I eksempelet som figuren illustrerer er fargene blå-grønn, grønn og gul-grønn valgt.
Det siste fargeskjemet som vi skal ta for oss her kalles gjerne triad, siden dette består av tre farger på fargesirkelen som ligger like langt fra hverandre. For eksempel kan de tre primørfargene våre dominere bildet, men alle farger som ligger like langt fra hverandre kan brukes. Figuren illustrerer bruken med fargene grønn, orange og lilla.
< >