Olje farger

Når vi har snakket om fargene i fargesirkelen og egenskapene til disse, har vi egentlig ikke snakket om de fargene vi skal bruke. Det finnes for eksempel ingen oljefarger som perfekt oppfyller kravene til primærfarger. Det vil si at når man skal lage oljefarger så er det vanskelig (umulig) å finne farger som har de samme teoretiske egenskapene som vi tenker oss i behandlingen av fargesirkelen. Oljefarger består av fargepigmenter som er blandet med bindemiddelet linolje og delvis tilsatt andre fyllmidler. Det er pigmentene som er avgjørende for hvilke farger vi får og hvilke egenskaper de har. De ulike fabrikantene av oljefarger bruker naturlige og syntetiske (ofte av nyere dato) pigmenter til å lage mange farger. Men det er ikke slik at vi skal bruke alle disse, vi har jo sett at man kan blande seg frem til mange farger ut fra bare noen få. Før vi ser mer på hvilke farger vi kan velge så kan det være fint å plassere noen av de mest brukte fargene i fargesirkelen. Under har jeg gjort et utvalg fra Winsor & Newton sine farger.
Merk at like fargenavn fra ulike produsenter kan skille seg litt fra hverandre. Så når du kjøper en ny farge kan det være lurt å forsøke å plassere den (ca.) på sirkelen. Som sagt trenger vi ikke alle disse fargene, så vi må gjøre et utvalg. Hva skal vi velge som primærfarger? Ut fra figuren ser det ut som fargene merket 1, 9 og 15 skulle være gode valg, og det er de. Når jeg velger primørfarger begrenset det litt av at alle disse fargene ikke finnes i Artisan vannløselige oljemaling. Mine valg til primærfarger er derfor Cadmium yellow pale hue (hue bak et navn betyr at dette er en erstatning for det orginale pigmentet som brukes for å lage denne fargen), Permanent rose og Cobolt blue. Det er ikke slik at det finnes et fasit svar for valg av primærfarger. I figuren har jeg i parantes bak hvert fagrenavn angitt om fargene er transparente (T) eller dekkende (O). Det kan kanskje virke forvirrende med alle disse fargene og deres egenskaper. Man trenger ikke legge for mye vekt på dette i starten, men etter hvert er det viktig å lære seg å kjenne de ulke pigmentene.

Minne favoritt primærfarger er altså nevnt, men husk at det finnes andre valg som kanskje passer deg bedre. Det er også lurt å forsøke litt ulike primærfarger. Til enkelte bilder/stemninger kan helt andre valg være bedre. Trenger vi nå flere farger eller holder det med disse tre? Det er fult mulig å greie seg med tre farger, og i mange flotte bilder er det kun brukt tre farger. Men det er en fordel å ha litt flere farger. Det å blande seg frem til alle andre farger ut fra disse tre kan være tidkrevende og vanskelig (med det er morsomt å blande). Siden ikke noen fagrer oppfyller helt egenskapene til primærfarger så vil man også oppleve noen begrensninger. Et annet problemet som ofte nevnes, er blandingen av intense sekundær farger. Hvis vi vil blande oss frem til orange så tar vi like deler (dette betyr ikke like mye oljefarge siden de ulike fargene har ulik blandingsstyrke) gul og rød. På figuren ser man da hva som vil skje. .

Som en god pekepinn på hvilken farge vi vil få så finner vi fargen mitt mellom gul og rød langs en rett linje. Dette blir en orange farge, men den vil ikke være en intens orange. Altså var målet å få en intens orange, som antydet på utsiden av fargesirkelen, så vil ikke de tre fargene være tilstrekkelig. Det samme gjelder hvis vi vil blande en grønn eller lilla. Ønsker vi å velge flere farger så finnes det flere muligheter. Den som kanskje er mest anbefalt er å velge to av hver primærfarge. Man velger da en kald og en varm av hver farge, og på denne måten kan man skaffe seg mer intense sekundærfarger. Figuren viser nå at ved å blande en varm gul og en varm rød så får vi en mer intens orange farge.
På samme måte får vi en mer intens grønn ved å blande en kald gul og en kald blå. Den mest intense lilla fargen får vi ved å blande en varm blå med en kald rød. Man kunne for eksempel velge Aurolin og Winsor yellow deep som den kalde og varme gulfargen. Winsor red og Permanent rose som varm og kald rødfarge og Cobolt blue (eller French ultramarin) og Winsor blue som varm og kald blåfarge.

Et annet alternativ som av enkelte blir hevdet som bedre er å velge seks farger som er jevnt fordelt utover fargesirkelen. Det vil si en farge for hver av primær og sekundærfargene (gul, orange, rød, lilla, blå og grønn). På den måten kan man blande seg frem til mer intense farger rundt hele sirkelen. I mange bilder bruker jeg to av hver primærfarge, men jeg er enig i at man får de mest intense fargene ved å velge de seks fargene mer likt fordelt rundt sirkelen. Da kan man velge Aureolin, Winsor orange, Permanent rose, Ultramarin violet, Cobolt blue (eller French ultramarin) og Viridian. I figuren ser dere hvordan disse fordeler seg på fargesirkelen. Ved å velge disse fargene (eller tilsvarende i det merket du maler med) skulle man kunne blande intense fagre rundt hele sirkelen. Et forslag til farger i Artisan og Winton finner dere i innledningen. I tillegg bruker jeg Burnt sienna sammen med French ultramarin til å enkelt blande fine mørke farger. Jeg bruker også en del andre farger. Dette er delvis for å forenkle fargeblandingen, men også fordi disse fargene har spesielle egenskaper som man ikke kan blande seg frem til. Begynn med relativt få farger og bli kjent med disse. Når du begynner å få taket på fargeblandinger kan du utvide med flere fagrer.

Forrige Neste