Løsemidler I malings prosessen bruker man løsemidler til å tynne malingen med og til å rengjøre utstyret. Løsemidler som er blandet i malingen vil etter hvert fordampe. Det er da viktig at de ikke skal sette noen spor etter seg. De skal altså kun tjene til å gjøre malingen mer flytene og skal ikke påvirke den malings filmen som blir igjen på lerretet. Her er det avgjørende å bruke ’rene’ løsemidler. Den mest brukte er terpentin, men i dag fines det mange alternativer på markedet. Det er her viktig å huske på at man må ha god lufting når man bruker løsemidler, for langvarig bruk er ikke bra for helsen hvis man ikke tar nødvendige forholdsregler. Noen av pigmentene i oljemalingen kan være helsefarlige, men siden disse er bundet i oljer utgjør de ingen helsefare så lenge man ikke svelger maling eller pusser de med sandpapir uten nødvendig beskyttelse. Noen av de tilgjengelige løsemidlene (Odorless turpenoid, Citrus paint thinner, Sansodor…) er mindre farlige og lukter godt eller er uten lukt. Til bruk i kurssamenheng der mange er samlet bør man forsøke å få tak i en av disse. Spør i fargehandelen. Men for mange vil det være en god løsning å bruke vann som løsemiddel. Dette er altså mulig ved å velge en vannløselig oljemaling.
< >