Impasto - malerkniv

Impasto betyr å legge på tykt med malig slik at man får en tredimensjonal virkning (altså det motsatte av glatt). Man bruker oftest farger rett fra tuben og til setter gjerne et impasto middel (olepasto eller artisan impasto medium). Vil man ha svært tykk maling må disse bygges opp i flere lag, hvor hvert lag må tørke før man påfører neste. En malerkniv er et godt redskap til bruk i impastomaling. Den kan brukes på mange ulike måter. Man kan smøre malingen ut som man smør på en brødskive eller man kan presse hele kniven mot lerretet eller skrape med kanten. Man kan bruke den til små detaljer eller hele bilder. Når man bruker impasto så får man altså en tredimensjonal effekt. Disse delene av bildet vil virke nærmere enn de glatte og tiltrekke seg oppmerksomhet. Av mange malere blir derfor de viktigste elementene i et bilde malt ved hjelp av impastoteknikken, mens de andre mindre viktige elementene er malt med en mer glatt overflate.
I dette utsnittet ser dere bruk av impastoteknikken. Hovedmotivet er påført med malerkniv, mens de omkringliggende delene er glattet ut (med malingsrulle).
Forrige Neste