Grunnleggende Oljemaling er svært allsidig, men likevel kan vi si at i hovedsak finnes det to måter å male på. Alla prima er den raske måten der man maler ferdig bildet fra start til slutt uten å stoppe. Denne metoden ble populær etter at malings tubene kom og ble mye brukt av impresjonistene. Før den tid ble bilder ofte bygd opp lag for lag, hvor underliggende lag viste gjennom de øverste mer transparente lagene(glazing). Denne måten å male et bilde på er svært tidkrevende siden hvert lag må være tørt før det neste påføres. Uten bruk av et medium som korter tørketiden er det vanlig å måtte vente en til to uker mellom hvert lag. Men man kan selvsagt male bilder som er kombinasjoner av disse teknikkene, så her får man anledning til å finne sin egen stil. Uavhengig av hvilken stil man velger vil et oljemaleri svært ofte være oppbygd av flere lag maling. I glazing teknikken blir de nye lagene påført på tørr maling, mens i alla prima og beslektede teknikker vil man ofte påføre ny maling på underlag som ikke er tørt.
< >