Glazing Denne teknikken er som vått på tørt, men kjennetegnes av at de øverste lagene er så tynne at man kan se de underliggende lagene. Man kan lage bilder der store deler av bildet er malt med denne teknikken eller bruke den i små partier. Siden lag på lag med transparente farger gir nye farger kan den også brukes til å korrigere farger. Hvis man for eksempel har en rød farge som man vi ha mer lilla, legger man ett tynt lag med blått over. Hvorfor ikke bare male ett tykkere lag lilla over? Med glazing teknikken får man effekter som ikke er mulig ved å legge på mer dekkende maling. Under har jeg malt blått over gult. Sammenlign denne med den grønne firkanten som er malt direkte med grønn farge.
Alle farger er ikke egnet til bruk i glazing. Man bør velge de transparente fargene og man må oftest tilsette et medium (stand oil, liquin eller artisan fast drying medium). I et bilde der man vil bruke denne teknikken i stor grad, er det vanlig å først male motivet som et bilde med gråtoner (kalles grisaille). Man påfører så transparente lag med farger over dette. Men det er altså det første bildet som gir formene til objektene. Det er en fordel om grisaillen er så lys som mulig, for jo flere lag man påføret jo mørkere blir bildet. Man kan ikke påføre ett hvitt transparent lag mot slutten siden alle hvitfarger er svært dekkende og selv med mye medium iblandet blir ikke de hvite lagene transparente. Dette gjelder også for alle farger hvis de blir blandet med hvit. Hvis man likevel gjør dette får man en fin ’tåkete’ effekt som kan brukes i mange sammenhenger (kalles da gjerne for scumbling). Man kan også bruke hvit på slutten til å klarere definere de lyseste punktene (høylys) i bildet. Under ser dere et eksempel på oppbygging av et bilde.
I det første steget har jeg brukt Titanium white, French ultramarin og Brent sienna til å male et eple i gråtoner. Fargene ble tynnet litt med vann (løsemiddel). Her bestemmes valøren til de ulike delene (kommer tilbake til dette senere). Pass på at denne ikke blir for mørk (egentlig i mørkeste laget her). I steg 2 har jeg begynt å bruke farger som er tynnet en del ut med medium (Artisan fast drying medium i dette eksempelet). Jeg bruker også litt vann men pass på at du reduserer vannmengden litt for hvert nytt lag med maling. Brent sienna ble lagt på bakgrunnen, bordet og forgrunnen mens eplet ble malt med en gulgrønn farge. Når dette var tørt fortsatte jeg med steg 3 hvor jeg har lagt på french ultramarin på bakgrunnen og i forgrunnen. Eplet og bordet ble malt med en gulorange farge. I det siste steget ble bakrunn, bordet og forgrunnen påført et nytt tynt lag med rødt, mesn eplet ble gjort litt grønnere. Tilslutt malte jeg inn litt hvitt på stilken og på fronten av bordet.
< >