Fett over magert Når det gjelder regler for hva man kan gjøre i oljemaling så er det stort sett bare en ting man må passe på, og det er at hvis man bygger bildet opp lagvis så må de øverste lage være mer fleksible enn de under. Det er vanlig å betegnes dette som fett over magert (fat over lean) siden en måte å gjøre dette på er å tilsette mer og mer linolje i malingen for de siste lagene. Man kan også begynne bildet med maling uttynnet i løsemiddel (vann for vannløselige farger eller terpentin for de tradisjonelle) og så redusere den tilsatte mengden i de siste lagene, eller ende opp med maling rett fra tuben eller ren maling tilsatt mer linolje (eller et annet medium). Bryter man denne regelen vil overflaten sprekke med tiden (kan gå mange år eller måneder). Dette skyldes at hvis et underliggende lag er mer fleksibelt enn det som ligger over, vil bevegelser i det underliggende laget (noe som skjer ved tørking – da krymper malingen litt) føre til at det øverste laget sprekker. Etter at de alkyd baserte malings midlene ble lansert har disse blitt populære. Øker man mengden av disse for hvert lag, vil man få en malingsfilm som er stabil og ikke sprekker samtidig som den hindrer at bildet gulner med tiden. Det er anbefalt at man bruker samme malingsmiddel i de ulike lagene for å få det beste resultatet, men i hvert lag kan man blande flere ulike medium. F.eks er det bedre å blande liquin og linolje sammen og bruke mer og mer av denne blandingen for hvert lag maling enn å bruke de hver for seg i de ulike lagene.

Malingen blir altså mer mager jo mer løsemiddel man tilsetter, men det er grenser for hvor mye man kan tynne malingen. Det blir hevdet at hvis man tynner den for mye blir malingsfilmen for tynn til å hefte seg skikkelig til underlaget. Det oppgis sjeldent noen eksakte regler for hvor mye man kan tynne, men halvt om halvt går i hvert fall fint (noen sier at maksimum uttynning med løsemiddel er 30% maling og 70% løsemiddel). Bruker man oljer (linolje, stand oil, sun-thikned oil) eller alkyd baserte medium (liquin, olepasto eller artisan fast drying , artisan impasto) så blir malingen fetere jo mer man tilsetter. Igjen må man passe på å ikke bruke for mye. Femti prosent av hver kan igjen være en grei grense å holde seg til. Er du nybegynner så kan dette kanskje virke litt komplisert. Det går ganske raskt å bli vant til dette, og i starten er det enklest å bruke kun løsemiddel (terpentin eller vann) som tilsetning (begynn med mye og reduser mengden for hvert lag). Det er ikke bare nybegynnere som bruker denne løsningen, men den er populær blant mange kunstnere.

< >