Farger Oljemaling består av pigmenter som er blandet (kvernet) i vegetabilske oljer og tilsatt små mengder fyllstoffer. Den vanligste oljen er linfrøolje men også andre (som for eksempel saflor, solsikke og valnøtt) brukes. Disse oljen fordamper ikke slik som vann, men de stivner når de kommer i kontakt med luft (oksidering). Det tar flere dager før et strøk med maling tørker, og tørketiden varierer med hvilken farge man bruker. Dette fordi de ulike pigmentene må blandes med ulik mengde olje og reaksjonen mellom pigment og olje er ulik fra pigment til pigment.

Kvaliteten til en oljefarge avgjøres i stor grad av pigmentet som blir brukt, men også måten oljen og pigmentet er kvernet sammen kan bety mye. I de dyreste oljefargene er det brukt de beste pigmentene og de er blandet slik at det er mest mulig pigment i malingen. De inneholder minimalt med andre fyllstoffer (noe kan være nødvendig for å gi holdbarhet og for å gi malingen den konsistensen den skal ha). I billigere utgaver finner man billigere pigmenter og i tillegg har produsentene brukt mer fyllstoff så fargene ikke blir så klare. Ofte blir også en billigere farge produsert ved å blande samme flere pigmenter. Dette kan skape problemer når man skal blande to eller flere tube farger. Det er et vanlig problem at blander man mange pigmenter så får man ofte det som betegnes ’gjørme’ (mud). Så inneholder dine tube farger flere pigmenter og du forsøker å blande disse, er resultatet mer uvisst enn om tube fargene kun innehoder ett pigment. Det finnes mange produsenter av oljefarger og du vil se at fargenavnene går igjen, men det er ikke alltid slik at samme fargenavn betyr samme pigment. Men dette er (viktige) detaljer som man kan tenke mer på etter hvert.

Oljefarger er ofte merket med ’artist’, ’profesional’ eller ’student’. De to først kategoriene er førsteklasses maling, men ulempen er at de er kostbare. De er delt inn i serier alt etter hvor kostbare pigmenter som er brukt. Man betaler altså ikke like mye for hver farge, og den dyreste serien kan være svært dyr. I studentfarger er det brukt mer fyllstoff og billigere pigmenter. I litteraturen om oljemaling mener noen at man absolutt ikke må male med studentfarger for dette gjør resultatet dårligere og det er vanskeligere å male med, mens andre mener at gode studentfarger kan være gode til å starte med. Som nevnt over har det i de senere årene kommet vannløselige oljefarger (som jeg maler med). Gjentar igjen at dette er helt ekte oljefarger men som er gjort vannløselige med dagens teknologi. De fire største merkene her er Grumbacher, Holbein, Van Gogh og Winsor & Newton. Hobein sine Duo har de dyreste pigmentene, men også de andre er av god kvalitet. Den store fordelen med disse er selvsagt at man kan bruke vann til å tynne malingen med og til å gjøre rent utstyret. Man slipper den helsefarlige bruken av terpentin.

Når man kjøper farger er det også viktig å passe på at de er permanente. Det vil si at de ikke blekner med tiden. Ulike produsenter opererer med litt ulike klassifiseringer, men de fleste følger en såkalt ASTM klassifisering hvor de to beste klassene blir regnet som egnet for maling av bilder som skal holde fargen godt. Disse gruppene betegnes ’Exelent’ (I) og ’Very good’ (II). Ikke velg farger som har dårligere holdbarhet enn dette. Man skiller også mellom transparente og dekkende (opak) farger. Særlig til bruk i det som kalles glazing, hvor flere tynne lag med maling legges oppå hverandre, er det viktig å kjenne til denne egenskapen. De transparente fargene er merker med ’T’ mens ’O’ står for opak. Det er også grader innenfor hver av disse klassene så man må prøve og feile litt.

< >