Forenkling ’Less is more’ er et uttrykk som jeg bruker i prosessen når jeg maler. Mine bilder tar utgangspunktet i naturen i vid forstand. Forsøker ikke å kopiere motivene men jobber med et konsept som blir det viktigste for utviklingen av bildene. Hvis jeg greier å styre etter en slik overordnet abstrakt ide og ikke bli opphengt i å kopiere/fremstille enkeltdelene i bildet riktig, føler jeg at bildet blir bedre. Denne måten å jobbe på gjør også at jeg lettere kan dra nytte av uventede tilfeldige situasjoner som oppstår i prosessen. Lyset (eller mørket) er ofte det viktigste elementet i bildet. Både når jeg maler i olje og med akvarell så legger jeg oftest lag på lag med maling for å skape det lyset jeg ønsker.

Motiver De fleste av de bildene jeg har malt til nå kan deles inn i 3 kategorier. Vinterfjell er en serie med akvareller hvor motivene er hentet fra Finse om vinteren. Denne serien startet da jeg var på kurs med Synneva Heradstveit på Galleri Finse i mars 2004. En del av bildene er malt på Finse mens resten er malt senere ut fra skisser som ble laget på Finse. Jeg har vært flere ganger tilbake til Finse. I alle disse bildene forsøkte jeg å finne enkle men interessante former som jeg tok utgangs punkt i. Forsøker å gjengi disse sammen med det spesielle lyset det er på fjellet om vinteren.

Der vann møter land kan brukes som oppsummering på min neste serie. Den består både av oljebilder og akvareller og motivene er stort sett gamle sjøhus. Siden jeg er oppvokst i Ålesund og nå bor i Bergen er dette mange motiv å ta av, både de som jeg kan se nå og de som jeg kan huske.

Den siste serien er vel også et resultat av de steder jeg har bodd. Dette er stort sett oljebilder av fjell i ulike lyssettinger. Og her er det igjen lyset som er viktigst og ikke selve fjellet.

Prosessen Felles for alle seriene er at jeg bruker valører og vekslinger mellom varme og kalde farger for å skape det inntrykket jeg ønsker. Er også spesielt opptatt av å ikke lage for mange skarpe kanter i et bilde. På denne måten håper jeg å få frem at det er lyset som er det viktigste i bildet og det som skaper den beste helheten. Hadde jeg valgt motsatt å være mer lojal til de lokale fargene og malt alle de kantene som jeg vet er der hadde jeg ikke fått frem denne effekten.

Jeg bruker stort sett den samme paletten i akvarell og olje. Men jeg bruker ikke hvitt i akvarell, der er det hvite i bildet selve papiret. Jeg tar ofte utgangspunkt i 5-6 farger og blander meg frem til resten. Få av mine bilder består av bare ett lag maling. Jeg bygger de oftest opp ved å legge våte lag over tørre lag. I akvarell passer jeg på at det ikke blir for mange lag siden dette har en tendens til å gjøre bildene mer matte. Er her også svært opptatt av hvilke farger som passer til denne måten å male på. I oljebildene pusser jeg ofte de ulike lagene med fint sandpapir for å få frem de underliggende lagene. Blanding av sand i oljemalingen gir en spennende matt overflate som jeg liker spesielt. Selv om jeg har mine favoritt teknikker så forsøker jeg ikke å bli for opphengt i en spesiell måte å male på. Jeg forsøker å tenke over hva som er det beste for det neste bildet jeg skal male. Så jeg har også noen bilder som er malt alla prima og også bilder som ikke kan grupperes inn i de tre kategoriene som er beskrevet over.

Inspirasjon Innspirasjonskildene har vært mange. De malerne jeg har lært mest av om selve malings prosessen er Richard Schmid, David Leffel, Skip Lawrence, Tom Browning, Kevin Macpeherson, Greg Kreutz og Jeanne Dobie. Ved å lese deres bøker og studere bildene så har disse gitt meg mye innsikt i hva som er viktig i henhold til ideen bak et bilde, fargeteori, komposisjon og teknikk. Ellers har det å se på norske samtidskuntnere som tolker norsk natur vært det mest inspirerende. Mine favoritter er Ørnulf Opdahl, Atle Færøy, Kåre Tveter, Wenche Øyen, Synneva Heradstveit, Anders Kjær, Kjell Nupen, Håkon Gullvåg, Odd Nerdrum, Yngve Henriksen, Lars Lerin (svensk), Morten Paulsen, Torgeir Schølberg, Morten W Gjul og Knut Rose for å nevne noen.