Vått i Vått Å male med flere farger på vått papir gjør at fargene flyter ut på papiret og resultatet blir helt forskjellig fra å male på tørt papir. På tørt papir kan man legge to farger ved siden av hverandre uten at de flyter sammen som de vil gjør på vått papir. Noen av de siste metodene som ble nevnt i forrige avsnitt er egentlig vått i vått teknikker. Alle farger sprer seg ikke like mye på vått papir, men det som er mest avgjørende for resultatet er hvor mye vann du bruker. Det blir ofte anbefalt å begynne å male når det bare er et svakt skinn i papiret (eller rett før dette skinnet forsvinner). Dette for at fargene ikke skal blandes for mye og skape en for grå farge. Men her står man fritt til å forsøke alle mengder vann. Alle gir effekter som man kan ha bruk for.
Her ser dere to eksempler på vått i vått. I den første er det malt på et vått papir, mens i det andre eksempelet er malingen påført rett før skinnet i papiret forsvinner. Merk at hvis du forsøker å tilføre mer maling etter att skinnet i papiret har forsvunnet så vil du få såkalte vannmerker (eller backrunns). Dette fordi fargen du påfører er våtere enn papiret, og da sprer den seg. På jevne flater vil dette ødelegge bildet, mens i andre sammenhenger kan det være en fin effekt.
< >