Ulike og like farger Farger som ligger rett overfor hverandre på fagesirkelen kalles komplementær farger. For eksempel er orange komplementærfargen til blått. Under ser dere effekten av bruk av komplementære farger. Den orange fargen blir klarere å skarpere når vi omgir den med dens komplementærfarge enn om vi bruker en farge som ligner mer på den selv.Farger som er naboer langs fargesirkelen kalles analoge eller harmoniske farger. I et bilde vil bruk av komplementærfarge ofte skape spenning og tiltrekke seg oppmerksomhet. Men overdreven bruk vil kunne føre til at betrakteren blir forvirret. Det er derfor også viktig å la øyet hvile seg på områder med analoge farger. Vi skal senere komme tilbake til hvordan vi blander oss frem til brune, grå og svarte farger ved å blande sammen komplementærfarger.
< >