Tekstur Å skape variasjon i overflaten til en akvarell kan gjøres på mange måter. Her er det nesten bare fantasien som setter grenser. Papiret man maler på kan ha en del betydning for teksturen og også om fargen er granulerende eller ikke. Under ser du noen andre måter å skape tekstur på.

1.Tørpensel 2.Skraping(tørr) 3.Skraping(våt)
4.Sandpapir 5.Salt 6.Spruting


Tørrpensel teknikken (eksempel 1) går ut på å dra en pensel med lite maling over papiret. Ofte er det også best å bruke maling som er tilsatt lite vann. Min favorittmåte å gjøre dette på er å bruke en (syntetisk) pensel som jeg holder nesten parallelt med papiret. En annen metode er å bruke en flat pensel (går også med rund). Klem da busten på penselen mellom tommeltott og langfinger mens du drar den over papiret. Test alltid ut denne effekten på et papir før du bruker den på bildet ditt. Skraper man med en skap gjenstand i tørr maling får man frem det hvite i papiret (eksempel 2), hvis man derimot gjør det samme på våt maling (eller skraper i papiret før man begynner å male) får man mørkere fagre der stripene er (eksempel 3). På tør maling kan man bruke et fint sandpapir (eksempel 4). Ved å strø salt (eksempel 5) på malingen før skinnet i papiret forsvinner får man ulike effekter. Her er saltet påført ganske vått papir og resultatet er ganske store ujevnheter. En mindre mer prikkete effekt fås ved å strø på salter rett før sinnet på papiret forsvinner. Effekten kommer først klart frem etter at man har kostet av saltet. Dette må ikke gjøres før papiret er helt tørt. I det siste eksempelet har jeg brukt en tannkost til å sprute maling på papiret. Dra fingeren over børsten og dråper vil lande på papiret. Denne kan varieres på mange måter. Man kan bruke forskjellige farger, sprute med rent vann først eller sprute på vått papir. Mange andre måter å skape tekstur på kan benyttes. Bruk fantasien og forsøk i praksis.
< >