Farge sirkel Det er vanlig å ordne fargene i en sirkel og ut fra denne beskrive de ulike egenskapene til fargene. I den enkleste sirkelen har vi kun tre farger; gult, rødt og blått. Disse tre kalles primærfarger fordi i teorien kan alle andre farger blandes ut fra disse tre (man kan ikke blande seg frem til primærfargene fra andre farger).

Blander man så to og to primærfarger i like mengder får man det som ofte kalles sekundær farger. Gult og rødt gir orange, rødt og blått gir lilla (fiolett) og blått og gult gir grønt. Disse fargene plasseres mitt mellom de to primærfargene de er blandet av.


Blander vi en primærfarge med en ’nabo’ sekudærfargene får vi tertiærfargene (disse er også bare blanding av to primærfarger, men hvor en av primærfargene dominerer blandingen). Disse fargene får navn etter de to fargene de er blandet av men primærfargen settes alltid først i navnet. Man kan få nye farger ved fortsett å blande.
< >