Komposisjon og perspektiv Et godt bilde er avhengig av at de elementene som inngår er plasser i forhold til hverandre på en slik måte et bildet får en helhet. Hvis man maler naturtro bilder er det ikke sikkert at man får det beste resultatet ved å male en kopi av det man ser. Man bør se om man kan endre litt på det man ser for å få en bedre helhet eller for å et mer spennende bilde. Ofte vil det også være ønskelig å forenkle et motiv. Ikke vær redd for å ta ut deler av et motiv hvis de resterende delene da blir mer og bedre fokusert. I dette kapittelet skal vi raskt ta for oss noen prisnipp for å komponere et bilde og å skape dybde i bildet.
< >