Innledning Det første jeg vil begynne med her er et lite avsnitt om historien til akvarell maleriet. Dette er bare en svært overflatisk presentasjon. Ønsker du å begynne å male så vil jeg anbefale at du gjør det litt kjent med akvarellmaleriets historie og også forsøk å se så mange akvareller som mulig som andre har malt. Mange har ofte en forutinntatt forestilling om hvordan en akvarell skal se ut. Hvis du forsøker å finne litt mer ut om akvarellen vil du se at den er brukt på mange forskjellige måter og dette kan kanskje inspirere deg til å utforske dens muligheter.
< >