Hvorfor akvarell? Akvarellen med dens gjennomskinnelighet og dens friskhet og spontanitet er ideell for å uttrykke lys og atmosfære. Det å jobbe med pigmenter som flyter over arket i mer eller mindre kontrollerte former, gjør opplevelsen spesiell. I akvarellen er det det hvite arket som skinner gjennom og skaper lyset i bildet. Ved å male flere lag over hverandre med ulike farger oppstår nye farger. Denne prosessen er mer kontrollerbar enn å blande farger vått i vått men også her er sluttresultatet forbundet med stor spenning. En flott akvarell kan være ferdigmalt på under en time men det kan ha tatt lang tid å planlegge den og skaffe seg nok kunnskap om mediet til å kunne lage bildet. Selv om det finnes en del regler for hvordan man skal male kan man også lett lage seg sin egen stil som passer for den enkelte. I tillegg er akvarellmaling renslig, krever liten plass og lite utstyr og er lett å transportere.
< >