Hvit I akvarell er det ikke vanlig å bruke hvitfarge. Man bruker i stedet det hvite papiret. Skal noe være hvitt kan man male rundt dette, men det finnes også alternative måter. Under ser dere eksempler på bruk av maskering, stearinlys (voks avisende), fjerning med tørkerull og fjerning med pensel.

1.Maskeringsvæske 2.Maskeringstape 3.Stearinlys
4.Tørkerull 5.Våt løfting 6.Tørr løfting


Maskering av papiret er mye brukt for å bevare den hvite fargen. Man kan bruke en spesiallaget maskeringsveske (eksempel 1). Denne påføres oftest på tørt papir og er mye brukt til å dekke over viktige former i bildet som man enten vil ha helt hvitt eller som man vil male på et senere tidspunkt. Når denne er påført må man vente til den er tør før man begynner å male. Når man er ferdig med malingen skrapes denne av med fingeren. Det er svært viktig å ikke bruke dyre pensler til å påføre maskeringsvesken. Den tørker fort i penselen og da er penselen ødelagt. Man kan bruke fyrstikker, skaftet til en pensel eller andre redskap for å påføre vesken. Men skal man bruke pensel er det å anbefale at man dypper den i rent vann og så gnir den på en håndsepe (eller dypper den i salo) før man begynner å bruke maskeringsvæsken. Vask penselen med enn gang etter bruk. Du må skifte vannet før du maler videre med akvarellfargene. Det finnes maskeringsvesker som ikke kan fjernes fra papiret, slik at ved bruk av disse kan man ikke male over det maskerte området. Man kan også bruke maskeringstape (eksempel 2) til å bevare det hvite papiret. Tapen festes på tørt papir før malingen begynner. Disse to metodene gir klare kanter mellom det hvite og fargen. Bruker du et (hvitt) stearinlys (eksempel 3) til å tegne på papiret før malingen starter får vi en litt annen effekt. Området du har påført stearin tar ikke til seg maling. I eksempel 4 har jeg brukt tørkerull til å fjerne litt av malingen. Dette er gjort mens malingen fortsatt var våt, men er malingen for våt vil effekten bli svakere. I de to siste eksemplene har jeg brukt en pensel til å løfte maling fra papiret. Våt løfting gjøres ved å bruke en fuktig (dypp i vann og tørk lett i tørkepapir) pensel når papiret fortsatt har litt skinn igjen. Penselen dras over papiret flere ganger. Tørk av penselen mellom hver gang. Tør løfting gjøres etter at malingen er helt tørr. Fukt penselen og påfør litt vann på det området du vil løfte. Vent noen sekunder og dra så en fuktig pensel over området du har fuktet. Gjenta dette flere ganger. I de 3 siste tilfellene vil effekten avhenge en del av om fargen du forsøker å løfte er stanning eller ikke. Er de ikke stanning vil du få tilbake mer av det hvite papiret enn om fargen er stanning.
< >