Hoved del I et bilde er det vanlig å definere en del (ett objekt) som viktigere enn alt annet. For eksempel kan man male et hus med mye natur rundt. Man kan da ikke male alle deler slik at alt i bildet skal være like interessant. Man forsøker å fremheve huset ved å benytte kontraster (som vi så på i forrige kapittel). Når man skal male huset er det også en stor fordel å forsøke å glemme hva man maler, men tenke på det som en form. Da kan man i dette eksempelet begynne å dele inn bildet i negativ og positiv form:

Det kan være en god start på en komposisjon å forsøke å forenkle komposisjonen ved å dele inn i noen få viktige former og finne de tilhørende negative former.
< >