Historie Kort oppsummert kan vi si at den egentlige begynnelsen til vår tids akvarell var på 1400 tallet ved den Tyske kunstneren Albrecht Dürer. Men i flere hundreår etter dette ble akvarellmalingen kun sett på som ett ledd i forberedelsene til oljemalerier. De etablerte kunstmiljøene diskriminerte akvarellen overfor oljemaleriet. I 1804 ble derfor verdens første forening for akvarellmalere grunnlagt i England og ett år senere ble den første utstilling med kun akvareller åpnet. Etter dette brukte mange av datidens kunstnere akvarellen som selvstendig uttrykksform. Noen av de viktigste var Turner, Bonington og Cotman. De to siste malte nøyaktige gjengivelser av bygninger og natur, mens for Turner var realistisk nøyaktighet uvesentlig. Selv om nåtidens akvareller fremdeles viser tradisjonelle motiver som landskap, hav, stilleben, portretter og figurer er det rimelig å si at akvarellmaleriet har gjennomgått de samme stilendringene som oljemaleriet.
< >