Glazing I stede for å blande fargene på paletten (eller på arket som i vått i vått teknikken), kan man male flere tynne laveringer oppå hverandre, og dermed oppstår det nye farger. Her er det viktig at hvert lag er helt tørt før neste lag påføres. Denne form for maling kan gi flott resultat med effekter man ikke kan oppnå på andre måter. Det er ofte best å begynne med de lyse fargene først. Det vil si at man ofte begynner med den gule (eller orange) fargen (så rød eller grønn og blå eller lilla til slutt). Man må også være spesielt forsiktig med bruken av penselen når man legger på nye farger slik at man ikke løser opp tidligere lag. Hvis man ikke bruker svært tynne lag, vil man etter 4-5 lag begynne å få en mer matt overflate. Dette fordi hvert lag reduserer lysmengden som slippes gjennom fra papiret. Så vil man ha akvarellens typiske gjennomskinnelighet er det viktig å ikke bruke for mange lag. Til lagvise laveringer passer de opake fargene dårlig. Bruk de transparente, og som regel bør man bruke de fargene som er stanning før de som ikke er stanning. Jeg synes særlig at de blåfargene som er stanning ødelegger lagvise laveringer når de påføres andre farger som er ikke stanning. Under ser dere fargene vi får ved å male følgende farger over hverandre: aurolin, permanent rose, cobolt blue og burnt sienna. De horisontale strøkene ble malt først.
< >