Forord Først må jeg si at dette er ikke et WEB tilpasset kurs i akvarellmaling. Det du finner på disse sidene er notater jeg bruker å dele ut til deltakere på mine kurs. De praktiske øvelsene som vi gjennomfører på kursene er enda ikke inkludert. Jeg håper på at jeg senere vil kunne utvikle disse sidene til å inkludere mer praktiske øvelser, men håper samtidig at en del av dette materialet kan være interessant og nyttig hvis du ønsker å komme i gang med akvarellmaling.

Jeg forsøker å presentere de ulike delene som jeg mener er viktige når man skal male ett bilde. Det er Teknikk, Fargelære og komposisjon. Noen ganger vil du kanskje få inntrykk av at jeg setter opp regler for hvordan man skal gjøre ting. Men husk at det er du som skal finne ut hvordan du vil male og dette er bare forslag som man kan lære litt av ved å utforske. F.eks. så synes jeg kapitelet om fargeteori/skjema er svært nyttig å ha kunnskap til, men jeg velger oftest å ikke ta hensyn til dette men heller observerer det jeg vil male med hensyn på lyset som har en tendens til å skape de beste fargeharmoniene. På samme måte så har jeg i flere av mine bilder delt billedflaten i to like store deler selv om man ofte blir advart mot å gjøre dette.

Det du ikke finner her er behandling av kanter (det hvor to flater møtes) og tegning. Tegning i forbindelse med maling er ikke det samme som tegning med blyant hvor streken er det viktigste. Men med tegning i denne sammenhengen mens det å sette sammen ulike flater så man får det objektet man vil. Kanter er altså hvordan man skal behandle overflaten der to ulike former møtes. Jeg håper på å komme tilbake med mer om dette senere.

Skulle du ønske å bruke noe av denne informasjonen så er det fult lovlig, men lag en referanse om hvor du har funnet dette og lag også gjerne en link til hjemme siden min.

>