Egenskaper Når vi snakker om en farge så er det ofte beskrivelse som blå, rød osv. vi tenker på. Dette er navnet til fargen og beskriver hvilke bølgelengder i det hvite lyset som reflekteres og oppfattes av øyet. Men når vi skal male så er det viktig å også kjenne til to andre egenskaper. Disse to er valør og intensitet (metning). Valør sier noe om hvor mye lys vi har i en farge mens intensitet sier noe om hvor ’ren’ fargen er. For eksempel kan en intens rødfarge gjøres mindre intens ved å tilsette dens komplementærfarge. Som vi vil se under får vi da en gråere farge. Tynner vi ut en intens farge med mer vann vil den også bli mindre intens.

Hvis du tar et svart hvitt bilde av et motiv vil du få frem mange ulike gråtoner. Det vil si at noen partier er lysere (mer mot det hvite) og noen er mørkere (mer mot det svarte). Dette kalles ulike valører og er gjerne det viktigste hjelpemiddelet når vi skal skape dybde og former i et bilde. Valører deles gjerne inn i 9 grupper:Det er tilstrekkelig å jobbe med 5 valører; Svart, mørk, medium, lys og hvit. Når du ser på et svart-hvitt bilde er det enkelt å se forskjellen på de mørke og lysere delene (skyggene er ofte mørkere enn de delene som er i lyset). Men når man setter til farge er det mye vanskeligere å vurdere valør.


Disse tre rundingene har lik valør. Det kan hjelpe å knipe øynene nesten igjen for å lettere se dette. Man kan kanskje også se at den blå er mer intens enn de to andre. Under er alle tre fargene like intense:

Men nå har de ikke lik valør lenger. Det er relativt lett å se at den blå er mørkere enn de to andre og at den grønne er den lyseste, men ikke så lett som hvis vi gjengir de i gråtoner:

Hvis vi gjengir hele fargesirkelen i svart-hvitt (hvor alle fargene er malt så intense som mulig) ser vi at gult, orange og grøn er de med lyseste valør, mens blått, lilla og rødt er de med de mørkeste valørene. I henhold til skalaen over kan vi litt forenklet si at blå og lilla har en mørk valør, rød og grønn en medium valør mens gul og orange har en lys valør.

I akvarellmaling justerer vi valørene ved å tilsette mer vann. Jo mer vann vi bruker jo lysere valør får vi. Så vi kan få en blåfarge til å ha samme valør som gulfargen på fargesirkelen ved å tynne den ut i vann. Men da vil ikke den blå fargen lenger være så intens. Men er det mulig å få gulfargen til å få samme valør som den intense blåfargen som vi finner på fargesirkelen? Ja, ved å blande gul med dens komplementærfarge lilla kan vi få en mørkere valør.

Her ser vi først blå og gul slik vi finner de på fargesirkelen. Under disse har vi avfotografert de i svart-hvitt for å vise den store valør forskjellen. Vi beholder den samme blåfargen men blander nå lilla inn i den gule fargen og får en gulfarge (ja, den er gul men med mye mindre intensitet enn den opprinnelige, altså en grågul) som har samme valør som den intense blå. Vi har altså endret valøren på fargen ved å la den være mindre intens. Så egenskapene valør og intensitet henger til en viss grad sammen.

Fargene på yttersiden av fargesirkelen er de fargene som er mest intense (mest mettet). Vi kan som sagt blande disse med deres komplementær farger for å få farger som er mindre intense. Eller som man vanligvis betegner som brune og svarte. Hvis man vi plassere disse på fargesirkelen så gjøres dette ved å plassere de mellom de to fargene man har blandet.I figuren over har vi tre eksempler på farger som ikke er intense (umettet). To farger er ulike blandinger av gult og lilla. Den siste er blått blandet med orange. Blander man like mengder av to komplementær farger får man svart som er i midten av sirkelen.

Nå har vi lært en del egenskaper til farger, men hvordan skal vi bruke dette i bildene våres? Vi skal komme tilbake til dette etter at vi har sett nærmere på de fargene vi skal bruke og deres egenskaper.


< >