Demonstrasjon I denne demonstrasjonen vil vi se en måte å bygge opp et bilde på. For det meste blir det brukt vått i vått teknikken på små flater. Dette er bare en måte å bygge opp et bilde på. Ofte begynner jeg med en svak gul lavering på de stedene som ikke skal være hvite, for så og legge på kraftigere lag med (mer gult) rødt og blått. Du bør forsøke ulike måter å starte på og gjøre deg opp en mening selv. Det som er bra med metoden under er at man deffinere de delene som ikke har fultd sollys på seg først. Det blir da relativt enkelt å tilpasse valører og farger i den videre prosessen med bildet.

Jeg startet med å male bygningene, så kan jeg ut fra de lettere bestemme hvor lys/mørk jeg vil ha himmel og forgrunn. Jeg forsøker ikke å lage noe svært detaljert bilde, og særlig i det første laget har jeg vært opptatt av å påføre malingen på en litt løs måte. Til alle disse bygningene bruker jeg rødt, blått og gult påført vått i vått. Det vil si at jeg blander de tre fargene på papiret (og ikke på paletten før jeg begynner å male). Til taket på den største bygningen har jeg for eksempel begynt med å påføre et tynt lag med gult. Før dette var tørt har jeg malt inn rødt og blått. Hvor vått det skal være før man påfører ny maling må man bare forsøke seg frem til selv. Ulik mengde vann gir ulike effekter. Dette kan ikke læres fra lesing men må prøves. Det samme er gjort på veggen i skyggen, men her bruker jeg mer blått og mindre gult. Siden jeg malte veggen før taket var helt tørt passet jeg på å beholde en tynn hvit stripe mellom tak og vegg. Dette for at tak og vegg ikke skal flyte helt sammen. For fyrtårnet og den lille bygningen er det samme fremgangsmåte som beskrevet over. Lot så bildet tørke helt.

I dette steget malte jeg forgrunnen på samme måte. Men her lot jeg grønn og rød være hovedfargene. Igjen begynte jeg med å legge inn gult som var mindre uttynnet med vann enn den jeg brukte til å male husene. Så ble rødt og grønt malt inn i denne før den var tørr.

I det siste steget ble himmelen malt. Startet med å fukte hele himmelen for så å male inn blått med litt gult (ikke for mye for da blir himmelen grønn). Passet på at de største formene (skyene) var høyt oppe, mens jeg malte nesten en helt jevn flate mot horisonten. Dette for å skape dybde i bildet. Tilsutt ble det malt inn noen små detaljer.
<