Bruk av fargeteori Hvordan skal vi bruke teorien om farger når vi maler et bilde? Hvilke farger skal vi bruke? Farger (jeg mener fargens navn) oppfattes ulikt av ulike personer. I hvert fall har vi ulike smaker, noen ønsker å gjengi fargene slik vi ser de mens andre vil gjengi de på en måte som skaper spesielle stemninger. Noen synes en spesiell fargekombinasjon er flott mens andre synes den er grusom. Det som presenters i dette avsnittet må bare sees på som forslag og hjelpemidler, for det viktigste er din egen observasjon og at du finner et utrykk som du er fornøyd med. Igjen er det øvelse som må til. Se på bilder du liker å forsøk å finne ut hvorfor du liker de.
< >